Deprecated: Function split() is deprecated in /main.php on line 41
Praktyki/Staże absolwenckie • Komtech - Rozwiązania IT od 1986 roku

Przejdź do:

Komtech

Wyszukiwarka

Praktyki/Staże absolwenckie

Praktyki

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważny jest start młodych ludzi w życie zawodowe, Komtech organizuje praktyki studenckie, które za cel mają stworzenie możliwości zapoznania się z realiami funkcjonowania różnych obszarów przedsiębiorstwa branży IT.

Staramy się przygotować zakres zadań i środki do ich wykonania, tak by student miał możliwość wykazania się aktywnością, pomysłowością i pracowitością, a także pozyskania wiedzy praktycznej.

Student wykonuje zlecone zadania z pełnym zaangażowaniem, umożliwiając firmie spożytkowanie efektów jego pracy. Zobowiązuje się ponadto do pełnej dyskrecji i wykorzystania powierzonych mu danych jedynie do celów pracy naukowej. O zakresie udostępnionych danych każdorazowo decyduje szef działu, w którym odbywa się praktyka.

Praktyka jest bezpłatna. Możliwość zdobycia konkretnych doświadczeń i wiedzy jest wartościowym ekwiwalentem poświęconego czasu i wysiłku.

Aby móc starać się o otrzymanie praktyki, należy przesłać swoje CV - zredagowane pod kątem kierunku wykształcenia, posiadanych umiejętności oraz zainteresowań - oraz list motywacyjny z dokładnym opisem zakresu poszukiwanej praktyki, preferowanego terminu rozpoczęcia, czasu trwania itp.

Studenci, którzy odbyli praktyki lub zrealizowali prace dyplomowe w naszej firmie mają zwiększone szanse na rynku pracy. Pracodawcy wysoko cenią wiedzę i doświadczenie jakie zdobyli podczas praktyk. Dlatego właśnie wielu praktykantów wraca do nas po zakończeniu studiów by podjąć stałą pracę w Komtechu.

Staże absolwenckie

Komtech stawia na młodych ludzi, którzy często przez brak doświadczenia są niedoceniani na naszym rynku pracy. My wiemy, że należy im dać szansę zdobycia wiedzy praktycznej a w zamian otrzymamy pracowników, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w życie zawodowe właśnie w naszej firmie.

Dlatego właśnie corocznie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu kilku absolwentów szkół średnich i wyższych odbywa staż absolwencki w Komtechu. Czas trwania stażu jest okazją do zdobycia inspirujących doświadczeń zawodowych poprzez realizację rzeczywistych projektów informatycznych i konsultingowych.

Zdobyta wiedza oraz uzyskane praktyczne umiejętności zawodowe, których potwierdzeniem jest: zaświadczenie wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy oraz nasze referencje ułatwiają dalsze poruszanie się po rynku pracy.

Najlepsi stażyści otrzymują propozycję dalszej współpracy z naszą firmą. Każdego roku większość stażystów decyduje się kontynuować rozwój zawodowy i życiową przygodę z Komtechem.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /include/cache.php on line 51