Przejdź do:

Komtech

Wyszukiwarka

Dane adresowe

Komtech Sp. z o.o.
ul. Rynek 10, 26-600 Radom
tel. 48 33 111 00 / tel./fax 48 33 111 02
Napisz do nas

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000095966
NIP 796-003-56-04
Wysokość kapitału zakładowego 163.800,00 PLN