Przejdź do:

Komtech

Wyszukiwarka

Współpraca z uczelniami

Od wielu lat firma  Komtech Sp. z. o o. wspiera rozwój młodych ludzi. Współpracujemy w tym zakresie min. z następującymi uczelniami wyższymi:
- Politechnika Rzeszowska
- Politechnika Poznańska
- Politechnika Częstochowska
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
- Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Od roku 2014 Komtech Sp. z o.o. w ramach współpracy z zapleczem naukowo-technicznym i podpisanej umowy z Uniwersytetem Technologiczno - Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizuje szereg działań z tym związanych, min. w zakresie prac  badawczo- rozwojowych , organizacją praktyk studenckich / staży  studenckich, tematyką prac licencjackich/magisterskich dla  studentów oraz  pracami rady programowej Uczelni.

W ramach prowadzonej działalności chętnie podejmujemy współpracę ze studentami zainteresowanymi rozwojem swoich kwalifikacji i nabywaniem doświadczenia w zakresie branży IT. Przedstawicieli uczelni a także studentów zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.