Deprecated: Function split() is deprecated in /main.php on line 41
Rozwiązania dla Sektora Ubezpieczeniowego i Finansowego • Komtech - Rozwiązania IT od 1986 roku

Przejdź do:

Komtech

Wyszukiwarka

Rozwiązania dla Sektora Ubezpieczeniowego i Finansowego

 W ciągu ostatnich lat na rynku ubezpieczeniowym można zaobserwować dynamiczny wzrost ilości towarzystw oraz gamy i jakości oferowanych produktów. Ilość zmian zachodzących na tym rynku jest imponująca. Silna konkurencja oraz ciągłe zmiany zmuszają każdy podmiot do poszukiwania i wdrażania coraz to bardziej nowoczesnych technik zarządzania i sprzedaży. Stanowi to więc wyzwanie dla dostawców rozwiązań informatycznych. Proponowane systemy muszą sprostać bardzo specyficznym i skomplikowanym procesom biznesowym realizowanym w ramach obszaru ubezpieczeń.

Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie KIS Ubezpieczenia umożliwia dostosowanie go do potrzeb ubezpieczyciela i jego jednostek operacyjnych. Celem przyświecającym twórcom systemu było możliwie jak najszersze rozpoznanie obszarów działalności tego typu podmiotów i przygotowanie narzędzi służących do kompleksowego wsparcia realizacji procesów biznesowych w sektorze usług ubezpieczeniowych. 

Jeśli:
 • zarządzasz działem obsługi Klienta w firmie ubezpieczeniowej
 • kierujesz działem sprzedaży
 • zarządzasz pracą ludzi świadczących usługi ubezpieczeniowe
i potrzebujesz:
 • zarządzać wewnętrznymi procesami biznesowymi w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • podnieść poziom obsługi Klientów
 • usprawnić proces wystawiania polis ubezpieczeniowych
 • kompleksowego wsparcia procesów związanych z obsługą likwidacji szkód
 • usprawnienia rozliczeń agentów i pośredników
 • przeprowadzać bieżące analizy
 • raportować o rzeczywistym przebiegu procesów, ich stanie i terminach
sprawdź System

System KIS Ubezpieczenia zapewnia kompleksowe wsparcie dla procesu wystawiania polis oraz rejestracji i likwidacji szkód, jaki odbywa się w towarzystwach ubezpieczeniowych. Na spójne rozwiązanie składa się kilka modułów, z których każdy jest przyporządkowany pewnemu obszarowi działalności podmiotu. W ten sposób system ujmuje w sobie wszystkie zakresy działalności, począwszy od zagadnień związanych z kontaktami z Klientem, sprzedażą produktów, rozliczaniem wynagrodzeń pośredników (sieć wewnętrzna i zewnętrzna), likwidacją szkód aż po obsługę reasekuracji i sprawozdawczość. Pomiędzy wszystkimi modułami istnieje sprawna komunikacja, poprzez wzajemne udostępnianie danych i usług. Budowa systemu zakłada również sprawne integrowanie go z innymi, zaimplementowanymi w Twojej Firmie systemami.

Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia KIS Ubezpieczenia:
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego
 • znaczne skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów ubezpieczeniowych do sprzedaży
 • szybkie dopasowywanie zasad lub nowych zakresów ubezpieczania
 • niższe koszty operacyjne poprzez usprawnienie procesu zawarcia ubezpieczenia
 • usprawnienie i pełna kontrola nad procesem obsługi likwidacji szkód
 • efektywniejsze zarządzanie pracą pośredników ubezpieczeniowych i agentów
 • spójna polityka prowizyjna dla całej sieci dystrybucji
 • usprawnienie i pełna kontrola nad procesem rozliczeń
 • możliwość raportowania dla sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • integracja z innymi systemami zewnętrznymi
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zapytaj specjalistę.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /include/cache.php on line 51