Deprecated: Function split() is deprecated in /main.php on line 41
Dlaczego Magic/uniPaaS? • Komtech - Rozwiązania IT od 1986 roku

Przejdź do:

Komtech

Wyszukiwarka

Dlaczego Magic/uniPaaS?

Dlaczego Magic/uniPass

uniPaaS to jedna z najbardziej opłacalnych i wydajnych platform pozwalająca użytkownikom skoncentrować się na kwestiach biznesowych. Dzięki unikalnej możliwości całkowicie bezkodowego tworzenia aplikacji, uniPaaS pozwala tworzyć aplikacje biznesowe o krytycznym znaczeniu z szybkością nieosiągalną dla innych technologii dostępnych na rynku (nawet 3-5 razy krótszym). To elastyczne narzędzie pozwala na bardzo szybkie i łatwe tworzenie oraz modyfikację aplikacji, jak również na integrację z istniejącymi systemami. 

uniPaaS, który powstał w odpowiedzi na wzrost zainteresowania i wykorzystania oprogramowania dostarczanego w formie usług, daje wybór w jaki sposób wykonana aplikacja będzie udostępniona użytkownikom końcowym. Nowa funkcjonalność Rich Internet Application (RIA) pozwala na zastosowanie coraz bardziej popularnego modelu Software-as-a-Service (SaaS) Enabled Application Platform (SEAP), wykorzystując jeden spójny paradygmat tworzenia oprogramowania. Aplikacja może być zatem eksploatowana w środowisku Full Client lub Web, on-premise lub on-demand; software lub Software-as-a-Service; global lub local.

Wybrane właściwości środowiska uniPaaS:
 • Wdrażanie hybrydowe – zarówno w trybie lokalnym (on-premise), jak i na żądanie (on-demand)
 • Jednolity wzorzec po stronie klienta i serwera
 • Automatyczne partycjonowanie
 • Automatyczne zarządzanie kontekstowe
 • Korzystanie z dowolnych zestawów lub elementów sterujących środowiska.Net
 • Harmonizowanie złożonych aplikacji biznesowych
 • Wywoływanie istniejącej logiki biznesowej z poziomu środowisk: Java, .NET, RPG, Cobol, itd.
 • Duża skalowalność dzięki architekturze obsługującej wielu użytkowników
 • Przejrzysta i doskonale zoptymalizowana łączność klient – serwer
 • Mechanizm reguł sterowany za pomocą metadanych
 • Wbudowane repozytoria reguł biznesowych
 • Architektura sterowana zdarzeniami
 • Międzyplatformowe wdrażanie serwera
 • Przejrzystość bazy danych
 • Opracowywanie aplikacji z uwzględnieniem wydajności
 • Niezależność od przeglądarki
 • Zabezpieczone sesje, HTTP, XML oraz uwierzytelnianie
 • Zgodność z aplikacjami opracowanymi przez firmę Magic Software, pochodzącymi z poprzednich wersji platformy
 • Wdrażanie usług sieciowych zgodnych ze standardami bezpieczeństwa WS-Security i WS-Interoperability
 • Zgodność ze strategiami architektury zorientowanej na usługi (SOA), stosowanymi w skali całej firmy.
Korzyści biznesowe oferowane przez technologię uniPaaS:
 • eliminacja wielu wzorców i wymagań dotyczących konkretnych umiejętności
 • znacząco krótszy czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek i uzyskania zwrotu z inwestycji (ROI)
 • wyższe dochody i większa opłacalność
 • lepsze osiągi i krótszy czas reakcji
 • znacznie niższy koszt obsługi i posiadania
 • opracowywanie aplikacji zorientowanych biznesowo
 • znacznie mniejsze ryzyko podczas opracowywania produktu
 • możliwość dalszego rozwoju w przyszłości
 • doskonała wydajność aplikacji
 • ochrona inwestycji i umiejętności
 • łatwa konwersja istniejących aplikacji do modelu RIA
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zapytaj specjalistę. 

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /include/cache.php on line 51